ראשי המועצות האזוריות התכנסו לישיבת חירום והחליטו בסיומה שלא לפתוח את מסגרות החינוך בתחומן מחר. ממרכז השלטון האזורי נמסר כי הם נערכים לפתיחת הלימודים ביום ראשון הקרוב באמצעות סייעות וצוותים נוספים.
(תמר טרבלסי חדד)