8,700 מסיכות בעלות של כ-50 אלף שקל ואלפיים נשמיות בעלות של כ-19 אלף שקל - זה רק חלק קטן מציוד המיגון לקורונה שהוזמן למשרד רה"מ מאז פרוץ המגפה. בנוסף לאלה, הוזמנו למשרד מאות רבות של כפפות במידות שונות ומאות בקבוקי חיטוי של אלכוג'ל בעלות של עשרות אלפי שקלים. כחלק מציוד המגן הוזמן גם ציוד חריג למדי - בין היתר הוזמנו 8 סרבלי מגן מפני כימיקלים (לשימוש אגף הביטחון), בעלות של כ-2,300 שקל, 8 מסיכות יקרות עם מסנן בעלות של כ-3,800 שקל (לשימוש אגף הביטחון) ואלפי ערדליים, מתוכם גם 8 ערדליים מגומי בעלות של 600 שקלים.
סך הזמנות ציוד המיגון מקורונה למשרד רה"מ מאז פרוץ המגיפה ועד ל-14 בדצמבר עומד על כ-200 אלף שקל. כך עולה מנתונים שנמסרו לתנועה לאיכות השלטון והגיעו לידי ynet.
לעיון בציוד המיגון שהוזמן למשרד ראש הממשלה - לחצו כאן
הנתונים נמסרו לידי התנועה לאיכות השלטון בעקבות בקשתה בהתאם לחוק חופש המידע מחודש אפריל 2020 – וכאמור נמסרו רק השבוע, באיחור רב. בבקשה דרשה התנועה לקבל פירוט של כל ציוד המיגון מקורונה שהוזמן למשרד רה"מ, על פי תאריכים, מחירים ואופן השימוש בו. עוד עולה לפי המענה שנמסר על ידי היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה כי במשרד משתמשים מדי חודש בכ-6,200 זוגות כפפות חד פעמיות, כ-1150 זוגות ערדליים וכ-135 מסיכות N95.

על פי המענה, מצוין כי ציוד המעון הרשמי משמש לפי החלוקה הבאה: 50% למבקרי המעון, 40% לעובדי האבטחה ו-10% לעובדי ודיירי המעון. בין הציוד שנמסר על פי הדיווח ישירות למעון - 1,000 חבילות ערדליים חד פעמיים ו-600 מסיכות N95. אולם, לגבי ציוד רב שהוזמן על ידי משרד רה"מ לא נמסר כלל לאן הגיע - דבר העשוי להעלות תהיות לגבי מיקום אחסונו. בעבר פורסם שאנשים שמגיעים למעון הרשמי מחויבים בענידת ערדליים על הנעלים שלהם. הכמויות הגדולות של ציוד מיגון שימש לשנה שלמה את כל היחידות בתוך משרד רה"מ, כולל מטה הסייבר הלאומי, המל"ל, לע"מ ועוד. בסך הכל כ-1000 עובדים.
ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון, עו"ד תומר נאור: "משרד ראש הממשלה קבע בשנים האחרונות סטנדרט שלילי חדש של שקיפות ומענה לפניות חופש מידע, ופיתח שיטה חדשה של התעלמות גורפת מפניות הציבור - בייחוד כאלו שמבקשות מידע שלא נח לו שייצא אל אור השמש. גם במקרה הזה, חשיפת המידע הגיעה קרוב לשנה מיום שהתבצע הרכש החריג, ועדיין, יש חשיבות רבה לביקורת הציבורית על דרך התנהלות הרכש - בשעת חירום - במעון ראש הממשלה. נזכיר כי הימים אז היו ימי ראשית המגיפה, כאשר לצד חוסר הוודאות שרר מחסור אדיר בציוד מגן וציוד רפואי - גם בבתי חולים ובבתי אבות. העובדה שכמות ציוד כזה מצאה את דרכה, בהיחבא, אל מעון ראש הממשלה מלמדת על סדרי עדיפויות מעוותים, ומחייבת בחינה של מבקר המדינה כבר בדו"ח השנתי הקרוב, וכפי שנפנה אליו בימים הקרובים ונבקש שיעשה".
עו"ד תומר נאורעו"ד תומר נאור

ממשרד רה"מ נמסר בתגובה: "בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר התייעצויות עם גורמי רפואה, הנחה סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד ראש הממשלה על רכישת ציוד מיגון למניעת התפרצות קורונה בסביבת ראש הממשלה ובמשרד בכלל. הציוד נרכש לתקופה של כ-10 חודשים עבור כלל יחידות משרד רה"מ בהם מערך הסייבר הלאומי, המל"ל, מערך הביטחון והחירום, מבקרים ועוד".