שר האוצר אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ושר החקלאות עודד פורר הודיעו על מינוי צוות חדש שיבדוק ויגבש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית. לפי ההודעה, הצוות יפרסם את מסקנותיו והמלצותיו רק ארבעה חודשים לאחר אישור תקציב המדינה. המשמעות - כרגע אין עדיין רפורמה מוסכמת. בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הכלכלה, ד"ר רון מלכא, ובצוות יהיו חברים גם מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן-פס, מ"מ הממונה על התחרות, מיכל כהן וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, עדי חכמון.
(גד ליאור)