בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכה היום (שלישי) החקירה הנגדית של תת-ניצב יואב תלם, ראש היחידה הארצית לאכיפה כלכלית בזמן חקירת תיק 4000, במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. תנ"צ תלם נחקר על ידי עורך דינם של בני הזוג אלוביץ', ז'ק חן.
חן טען כי נעשה שימוש פסול במעצרים ובאיזוק בחדרי החקירות כאמצעי לחץ על הנחקרים. תלם אמר כי הוא דוחה את הטענות". חן טען: "נקלעתם למוטיבציית יתר".
2 צפייה בגלריה
 יואב תלם
 יואב תלם
"הולכים על גבול דק". תלם בבית המשפט
(צילום: רפי קוץ)
עו"ד חן אמר שאיריס אלוביץ' הייתה אזוקה לאורך כל חקירותיה בלהב 433. "האם ידעת שמול שאול אלוביץ' נעשה שימוש בזה, שבגללו אשתו אזוקה?", שאל חן. תלם השיב: "לא זוכר פרטים ברזולוציה הזאת". חן שאל: "האם אתה חושב שזה תקין?".
תלם: "זה לא אמצעי לחץ פסול. אני לא מתלהב מהאמירות האלה בגלל שבעיניי יש פה חוסר דיוק לגבי הנוהל. עדיין בתוך מלל ארוך זה מתכתב עם זה שאנחנו הולכים על גבול דק. אנחנו צריכים להסביר מהם המחירים. לא חושב שיש פה חריגה מהפסול". חן: "אבל זה שמאיימים על שאול אלוביץ' שאשתו אזוקה בידיים וברגליים, אתה לא מסתייג?". תלם: "אני דוחה את הטענה שלך שאנשיי פועלים בניגוד לחוק. כאנשים לא מוסריים שרוצים לשבור אנשים. אני ממוקד בזרימת מידע מתחילת החקירה. לא ידעתי בזמן אמת כל פרט. להציג אותנו כגוף דמוני זה לא ראוי".

חן הציג לתלם תמליל מתוך החקירה של איריס אלוביץ' במשטרה שבו אומר החוקר הראשי אבי אסייג לאלוביץ': "יש לנו זמן. יש לנו עד יום חמישי וביום חמישי אני כבר מודיע לך שאנחנו הולכים להארכת מעצר נוספת".
השופטת פרידמן פלדמן שאלה "זה לא להפעיל לחץ?", ותלם השיב ש"אולי זו לא אמירה הכי מוצלחת, אולי בלהט החקירה, אבל אין פה משהו חריג".
חן הציג עוד תמליל מהחקירה של איריס אלוביץ', שבו אומר לה אסייג: "אל תבזבזי אנרגיות, עד שאנחנו לא נסיים את החקירה את תהיי איתנו באופן מלא עם המזרן שקיבלת, באיחור של חודשיים, של שעתיים".
עו"ד חן טען כי "לא נזהרתם בזכויות של העצורים. השפלתם אותם. אני לא מתרגש ממידת הזהירות שאתה מפגין כלפי מערכת מסוימת שאתה משמש בה". תלם השיב: "אני חושב שההקבלה לא נכונה. לא הייתה לנו כוונה להשפיל. אני מבין שהיה מקום אחד שבו חרגנו. נהגנו בהתאם למגבלות החוק".
2 צפייה בגלריה
שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט
שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט
"לא נזהרתם בזכויות של העצורים". שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט
(צילום: עמית שאבי)
חן הציג תמלילים מישיבה שקיימו החוקרים עם היועמ"ש ובה ביקשו שהשופטת רונית פוזננסקי כץ תהיה זו שתדון בהארכות המעצר בתיק. פוזננסקי כץ הורשעה לאחר מכן ב-2018 בעבירה של התנהגות שאינה הולמת ב"פרשת המסרונים" בתיק 4000. תלם אמר שהוא לא זוכר מה נאמר בישיבה. חן אמר: "ממתי תנ"צ בוחר שופט?".
חן: "האם היית מודע להתכתבויות שהיו בין השופטת ובין ערן שחם-שביט (נציג הרשות לניירות ערך – ג"כ)?". תלם: "בשום שלב". חן: "האם היית מודע שבין הטוען לשופטת סוכם על מתווה כלשהו?" תלם: "לא". חן: "האם הוא דיווח לך על מתווה כזה שלא קשור למסרונים?". תלם: "לא זוכר". חן: "האם הדיפרנציאציה הייתה מראש עם השופטת של מספר ימי המעצר?". תלם: "לא ידעתי על זה".