בית המשפט העליון החליט להאריך את מעצרו של רומן זדורוב ב-30 ימים, יום לאחר החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת לשחררו ממאסר בעקבות המשפט החוזר שהוחלט לקיים בפרשת רצח הנערה תאיר ראדה. בהודעת בית המשפט נמסר כי מדובר בהחלטה פרוצדורלית שניתנה בהסכמת המדינה ובא-כוחו של זדורוב. "הארכה הזו כפופה לכל החלטה אחרת שתתקבל בסופו של דבר בבית המשפט המחוזי בנצרת, ואין בהחלטה הזו כל נקיטת עמדה באשר להליך שמתנהל במחוזי", הודגש.
(ישראל מושקוביץ)