חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה הודיע בפתח הדיון בוועדת הכנסת בשם סיעות האופוזיציה כי מעתה חבריה לא ישתתפו בדיוני הוועדות בכנסת. "מתברר לנו שלממשלה אין שום כבוד לכנסת. הרכב הוועדות מעוות לגמרי", אמר. הוא טען כי "ההרכב לא משקף את יחסי הכוחות בכנסת. אין איזון בין הקואליציה לאופוזיציה. אתם דורסים כל דעה ששונה מדעתכם". פרוש ביקש התייחסות של המחלקה המשפטית של הכנסת למצב: "הכנסת הפכה להיות חסרת משמעות".
(נינה פוקס)