היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט לגנוז את תיק החקירה שנפתח נגד מספר חוקרי שירות הביטחון הכללי, בחשד שפגעו בסאמר ערביד, הנאשם ברצח רנה שנרב, במהלך חקירתו. במסגרת החקירה נחקרו באזהרה מספר חוקרים בחשד לשימוש בכוח שלא כדין. נמסר כי ההחלטה התקבלה "לאחר בחינת חומר הראיות, בהתאם להמלצת צוות החקירה". עם מתן ההחלטה, הנחה מנדלבליט לפעול להפקת הלקחים הנדרשים.

(טובה צימוקי)