בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת זה היום השני עדותו של עורך "וואלה" לשעבר אבירם אלעד במסגרת משפטו של בנימין נתניהו. אלעד אמר: "ההתערבות בנושא משפחת נתניהו הפריעה לי מאוד, ופגעה ביכולת המקצועית שלי לעשות את עבודתי. בסופו של דבר זה הוביל להתפטרות שלי מוואלה יחד עם שיקולים נוספים". אלעד הוסיף: "נאמר לי שיש החלטות רגולטריות שצריכות להתקבל, ולכן אנחנו צריכים לעשות כתבות שקשורות למשפחת נתניהו".

(גלעד מורג)