הרכבת הקלה בירושלים תפעל במתכונת מתוגברת בשעות 15:00-8:00, כדי לאפשר הגעה ויציאה מטקסי יום הזיכרון בהר הרצל. בנוסף, משרד התחבורה יתגבר את קווי האוטובוסים לבתי העלמין ברחבי הארץ במהלך היום. רכבת ישראל תפעל במתכונת רגילה, אך משפחות שכולות יזכו להנחה בנסיעות ברכבת, בכפוף להצגת תעודה.
(רועי רובינשטיין)