אזעקה המתריעה על ירי טילים הופעלה בקיבוץ משגב עם.
(ynet)