שר הביטחון בני גנץ אמר בכנס של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן בהרצליה כי לישראל ישנה מחלוקת אידיאלוגיה עמוקה עם הרשות הפלסטינית, אך כי שני הצדדים מעוניינים בשקט וביציבות. "בשל כך החלטתי להיפגש עם אבו-מאזן שמכיר במציאות הנוכחית ופועל מתוך ראיית החזון של עצמו ושל אנשיו, אך לפחות מצהיר שהוא נגד טרור, בעד מאבק בשיטות עממיות, ובעד הסדרה מדינית". גנץ הדגיש כי "התיאום עם הרשות הפלסטינית וחיזוק הכלכלה הפלסטינית טוב עשרות מונים מחיזוקם של שליחי איראן בגבולותינו".
(יואב זיתון)