"Nature", כתב העת המוביל בעולם, כינה את ארגון הטרור חמאס "ארגון צבאי" (the militant organization Hamas). הדבר עורר זעם רב בקהילה המדעית בארץ. חמאס כונה כך בכתבה על ד"ר ויקטוריה ופרופ' סרגיי גרדסקול, שנרצחו על ידי מחבלי חמאס באופקים. המחבלים זיהו שהשניים עושים את דרכם לביתם בחזרה מהמיגונית, לאחר שאזעקה הופעלה בעיר. המחבלים פרצו לביתם ושם רצחו את בני הזוג.
(אילנה קוריאל)