בית המשפט העליון הכריע בנוגע לאישה שבגדה בבעלה, וקבע על דעת רוב כי היא זכאית למחצית הזכויות בבית המגורים שבו התגוררה עם בן זוגה במשך כ-20 שנה עד למועד הגירושין ב-2013. זאת בניגוד לקביעתו של בית הדין הרבני הגדול, לפיה המבקשת אינה זכאית לזכויות אלו. בשנת 2019 קבע בית המשפט העליון שאין להתערב בפסק הדין של בית הדין הרבני הגדול, וכעת בדיון נוסף - חזר בו מכך.
(גלעד מורג)