התובעת בתיק 4000 ומנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות, עורכת הדין יהודית תירוש, גובה את עדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. תירוש שאלה את ישועה "איך הרגשת בחקירה, כששמעת את ההקלטות עם בני הזוג אלוביץ'?", ישועה השיב: "התהפכה לי הבטן. לא היה לי נוח". לדבריו, "לא עשיתי שום שינויים בשיחות ולא הקשבתי גם להקלטות של השיחות. עצם ההקלטה לא היה מעשה שהיה לי נוח איתו. לא עסקתי בתוך הדבר הזה. היו יותר ממאות שיחות".

(גלעד מורג ונינה פוקס)