גורם פלסטיני אישר לעיתון הלבנוני ״א-נהאר״ כי ארגונים פלסטיניים אחראים לשיגור הרקטות מלבנון . "הם רצו להעביר מסר שההתנגדות היא אחת - בלבנון ובפלסטין", ציין הגורם.
(ליעד אוסמו)