בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על טספברהם טספציון, נתין זר מאריתריאה שאנס ורצח ילדה בת 12 בת"א ב-2018, עונש מאסר עולם ועוד 15 שנה. בנוסף, הוטל עליו קנס של 258 אלף שקלים, שאותו הוא אמור לשלם לאמה של המנוחה.
(גלעד מורג)