שר הדיגיטל דודי אמסלם התייחס לפנייתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בנוגע לעיכובו על חתימת ייפוי כוח לנציגי הממשלה באסיפות של החברות הממשלתיות ואמר כי "בניגוד לנאמר במכתבך, אין לי כוונה לחבל בפעילות החברות הממשלתיות". לדבריו, "התערבותך והוראותיך המתחכמות והמטעות, בניגוד לכל חוק והיגיון משפטי, הן שכרגע מחבלות בפעילות החברות הממשלתיות". היועץ המשפטי כתב לאמסלם כי סירובו לחתום על ייפוי הכוח בשל עניין אחר - רצונו של אמסלם לשנות את שיטת מינוי הדירקטורים בחברות הממשלתיות - פוגע באינטרסים של המדינה.

(טובה צימוקי)