התרעת צבע אדום נשמעה בשדרות וביישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, לכיש ומרחבים.

(ynet)