התרעות צבע אדום הופעלו בשדרות, איבים, ניר עם, מפלסים, גבים ובמכללת ספיר.