57% מהציבור סברו בחודש אוקטובר האחרון כי השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה - עלייה ביחס ליוני האחרון (53%) וביחס לשנים עברו. כך עולה ממדד הדמוקרטיה הישראלית ל-2020. רוב הציבור הישראלי (58%) מעריך כי הנהגת המדינה היא מושחתת. שיעור המעריכים כי בישראל מתקיימת סולידריות חברתית רבה עמד באוקטובר על 17% בלבד, המדידה הנמוכה ביותר בעשור האחרון. מדובר בירידה בחצי מערכי השיא של כל השנים שנמדדו ביוני האחרון (33%).

(איתמר אייכנר)