מרשות המים נמסר כי מפלס הכנרת עלה מיום שישי בשבעה ס"מ, ועמד הבוקר על מינוס 209.365 מטר מתחת לפני הים. למפלס העליון חסרים 56.5 ס"מ. במהלך המערכת הגשומה והמושלגת עלה המפלס ב-21 ס"מ.
(אחיה ראב"ד)