המשטרה חילקה 9,178 דו"חות בגין הפרות של תקנות הקורונה ברחבי הארץ בסוף השבוע, מתחילת הסגר המהודק. מרבית הדו"חות (7,255) נרשמו בגין יציאה ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מותרת. 1,358 דו"חות נרשמו בגין אי עטיית מסכה, 91 על הפרות חובת בידוד, 125 על הפרות שונות של בתי עסק ו-299 דו"חות נרשמו בגין שהייה במקום ציבורי שפעילותו נאסרה.
(חיים גולדיטש)