בית משפט השלום בתל אביב דחה את בקשת השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה לעיון וגילוי מסמכים שבידי הפרקליטות השייכים לפרשת 4000. השר שנתבע דיבה על ידי עד המדינה ניר חפץ, בגין הפרת פרטיותו על גבי דוכן הכנסת, ביקש במסגרת ההליך לקבל לידיו חומרים מהתיק על מנת "להתגונן מתביעת הדיבה". בית המשפט דחה את בקשתו והסביר: "יש להעניק משקל נכבד לטענת הפרקליטות בדבר פגיעה בהליך הפלילי".

(גלעד מורג)