ראש האופוזיציה יאיר לפיד נאם ברעננה נגד המהפכה המשפטית, ואמר: "רוצים לבלבל אותנו. הם אומרים לנו 'אנחנו מעבירים רק את עילת הסבירות, זה קטן, זה טכני, האופוזיציה כבר הסכימה לזה בבית הנשיא'. זה שקר מוחלט, אף אחד לא הסכים להם לשום דבר". הוא הוסיף: "אם עילת הסבירות תבוטל, כל הגבולות ייחצו. זה ישבור את סמכותו של בית המשפט ואת המבנה הדמוקרטי שלנו".
(איתן גליקמן)