שר המשפטים גדעון סער הנחה להכין בדחיפות תזכיר חוק להחרפת הצעדים והענישה במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים. בין היתר, התזכיר יכלול החמרת ענישה למעסיקי, מליני ומסיעי שוהים בלתי חוקיים, קנסות בגין הסעתם שלא כדין, תפיסה וחילוט של רכבים ששימשו להסעת שוהים בלתי חוקיים, ובחינת צעדים כגון שלילת רישיונות נהיגה ורישיונות עסק.
(טובה צימוקי)