על פי מחקר חדש של אוניברסיטת בר אילן, לאזור הסוציו-אקונומי שבו מתגוררים מטופלי סרטן ראש-צוואר יש השפעה משמעותית על סיכויי ההישרדות שלהם. לפי נתוני המחקר, אחוז הישרדות ל-5 שנים במטופלים מסטטוס סוציו-אקונומי גבוה הינו 85%, לעומת 71% בלבד במטופלים ממעמד נמוך יותר. בנוסף, הסיכון היחסי לתמותה גדול יותר ב-25% בחולי סרטן ראש-צוואר הבאים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר. חולים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה בשלב 3, שבו הסרטן מתפשט מעבר למקום הגידול עצמו, יאריכו ימים בשנה וחצי בממוצע מעבר למקביליהם מרקע כלכלי נמוך יותר. החוקרים העריכו כי הסיבה לפערים בסיכויי ההישרדות נובעים מהבדלים משמעותיים ברמה ובזמינות הרפואה הציבורית באזורים שונים בישראל, כמו גם בנוגע למודעות הרפואית שיכולה להביא לאבחנה מוקדמת, ומצבם הכלכלי של הפציינטים שלא מאפשר להם גישה לשירותי רפואה פרטית במקרה הצורך.
(אדיר ינקו והדר גיל-עד)