מסקר שערך "פורום אירופה" של האוניברסיטה העברית, לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה שיצוין ביום חמישי, עולה כי צרפת ופולין נתפסות בעיני הישראלים כמדינות האנטישמיות ביותר באירופה. לפי הסקר, צרפת (39%) ופולין (33%) נתפסות כאנטישמיות ביותר, ואחריהן גרמניה (15%). 53% מהמשיבים היהודים מאמינים שמצבם של יהודי אירופה יחמיר ורק 25% לא צופים שינוי, בעוד בקרב המשיבים הערבים התפיסה הרווחת היא שלא יחול שינוי במצב יהודי אירופה (52%), וחלקם אף השיבו כי מצב היהודים ישתפר (20%). הסקר כלל מדגם אקראי ומייצג של החברה הבוגרת בישראל, בהשתתפות 1,006 גברים ונשים בני 18 ומעלה.
(איתמר אייכנר)