בית משפט בבנגלדש גזר עונש מוות על 20 בני אדם שהיו מעורבים ברצח סטודנט שמתח ביקורת על הממשלה המקומית בפייסבוק. עוד חמישה בני אדם שהיו מעורבים בפרשה נידונו למאסר עולם. הסטודנט, ארבר פהד, נמצא מת במעונות הסטודנטים באוניברסיטה בבירת בנגלדש דאקה באוקטובר 2019. שעות לפני כן כתב בפייסבוק פוסט נגד ראש הממשלה הסינה ואזד שחתמה באותה עת על הסכם עם הודו, ובו נקבעו גבולות המים הטריטוריאליים של המדינות. הוא הוכה למוות באלות קריקט ובחפצים קהים אחרים במשך שש שעות.
(AFP)