דו"ח מבקר המדינה חושף כשלים רבים בתפקוד המוניציפלי של יישובים בדואים בנגב. הכשלים נוגעים בין היתר לתשתיות התחבורה באזור, לבעייתיות בגביית מיסים, היבטי איכות הסביבה, רווחה ובריאות. לפי המבקר, ברשויות הבדואיות אחוז גביית הארנונה עומד על בין 15% ל-38% בלבד וכתוצאה מכך הן נמצאות במצב תמידי של סף קריסה.
(אילנה קוריאל)