כוחות של מג"ב, המשטרה והמנהל האזרחי מפנים את המאחז גאולת ציון שבאזור בנימין. מדובר במאחז שבו התגוררו שתי משפחות ועוד כמה צעירים ואשר פונה כבר בשבוע שעבר. מאז הפינוי הקודם עסקו תושבי המאחז בהקמתו מחדש.
(אלישע בן קימון)