המדינה הגישה את תגובתה לעתירה המתוקנת נגד מתווה כניסת הפליטים מאוקראינה. בדומה לתגובתה הקודמת, מבקשת המדינה לדחות את העתירה שמבקשת לבטל את הגבלת הכניסה לפליטים. בתגובה נכתב כי לא קיימת עילה להתערבות שיפוטית מכיוון שהעותר הוא ציבורי ולא פרטני. יתר על כן, נכתב, אין מדובר בסוגיה של פגיעה בזכות שלא בוססה, אלא בסוגיות מדיניות של אזרחים זרים שאינם בעלי זיקה לישראל. עוד נטען כי ב"מתווה ה-5,000" נותרו 2,100 מקומות מתוך המכסה, כך שלפי שעה אין מהות לעתירה, כל עוד יש מקום לכניסת פליטים אוקראינים.
(גלעד מורג)