הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, תקפו בחריפות את הצעת החוק לפתיחת שוק הכשרות לתחרות שאושרה בוועדת הרפורמות של הכנסת, וקראו לרבני ישראל שלא לשתף עמה פעולה אם תאושר באופן סופי. "ההחלטה שהתקבלה על מתווה הכשרות החדש היא הרס הכשרות, ומביאה לידי ביטוי מגמה לעקירת יהדותה של מדינת ישראל", נכתב בהודעה משותפת שפרסמו השניים. "מדובר בצעד נוסף להפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. אין שום זכות לשום גורם לקבוע חוקים שהם נגד חוקי תורתנו הקדושה".
(קובי נחשוני)