הנשיא יצחק הרצוג אמר בהדלקת נרות במערת המכפלה כי "גם היום, עם כל המורכבות, ואינני מתעלם לרגע מהמורכבות - הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לחברון, למערת המכפלה, למורשת האמהות והאבות איננה מוטלת בספק. ההכרה בזיקה הזו צריכה להיות מעל לכל מחלוקת". את הדברים אמר ברקע הביקורת שהופנתה כלפיו, על שהחליט להגיע להדלקת נר ראשון דווקא במערת המכפלה. "לא נסכים על הכל אבל תמיד נזכור כי 'בני איש אחד נחנו'. שלכולנו שורשים משותפים היוצאים מהמערה הזו", הוסיף.
(אלישע בן קימון)