חדר הבקרה של איגוד ערים כינרת מסר כי חוף כינר נסגר עקב עומס מבקרים. באיגוד קראו לנופשים להיזהר מעומס החום הקיצוני ולהימנע מחשיפה מוגברת לשמש, לשהות באזורים מוצלים ולשתות הרבה מים.
(ישראל מושקוביץ)