שר התקשורת יועז הנדל כינס את הדרג המקצועי במשרדו על מנת לדון בסוגיית עתיד התחנה גלי צה"ל. השר ציין כי אם יוחלט על סגירת התחנה או על החלת שינוי משמעותי, על משרד התקשורת להיות ערוך לחלופות השונות, בהן העברת התחנה לתאגיד השידור הציבורי, שינוי מהותי באופי השידורים, ועוד. הנדל אמר בסיום הדיון כי "ההחלטה על סגירת התחנה נתונה לשר הביטחון בני גנץ ונכבד כל החלטה בעניין. כל שינוי מצריך חשיבה וקבלת החלטה שתשמור על ערכי חופש העיתונות, חופש הביטוי והפלורליזם".
(רן בוקר)