התרעת צבע אדום הופעלה במטווח ניר עם שבעוטף.
(ynet)