2 צפייה בגלריה
  פרופ' נחמן אש והתו הירוק
  פרופ' נחמן אש והתו הירוק
פרופ' נחמן אש והתו הירוק
(צילום: עמית שאבי, EPA)
אור ירוק לבקש בדיקת קורונה ממטופלים - אך חל איסור לחייב הצגת "תו ירוק" בכניסה לבתי חולים: מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש הודיע היום (שני) כי "לא ניתן לחייב באופן גורף בדיקת 'תו ירוק' בכניסה לבית חולים, מתוקף היות השירות הרפואי שירות חיוני. כידוע, מקום שניתן בו שירות רפואי הוחרג מהמקומות המוסדרים במסגרת התקנות בנושא 'התו הירוק'".
לצד זאת הוסיף אש כי בחלק מבתי החולים הוחל בביצוע בקרה בכניסות במטרה לצמצם מספר מבקרים ולאפשר כניסה לבית החולים, תוך החלת כללי התו הירוק על הנכנסים לבית החולים, בדגש על המגיעים לפעילות רפואית לא דחופה, ומבקרים. הוא ציין כי בית החולים רשאי לבצע ממטופל לבצע בדיקת קורונה מהירה והבהיר כי ניתן להגביל כניסת מבקרים שאינם מטופלים או מלוויהם.
2 צפייה בגלריה
מחלקת קורונה בבית החולים ברזילי באשקלון
מחלקת קורונה בבית החולים ברזילי באשקלון
מחלקת קורונה בבית החולים ברזילי באשקלון
(צילום: AP)

אלו התנאים שבהן ניתן לבצע בדיקת תו ירוק בכניסה, אם מנהל בית החולים בוחר בכך:
  • אין למנוע טיפול רפואי או כניסת אדם הזקוק לטיפול רפואי או מבקש טיפול רפואי, גם אם הטיפול אינו דחוף.
  • רשאי בית החולים לבקש ממטופל לבצע, על חשבון בית החולים, בדיקת קורונה מהירה, בטרם ביצוע פרוצדורה רפואית שיש בה חשיפה פוטנציאלית (בין אם המטופל מחוסן או מחלים, או לא). מותר להציע למטופל לדחות ביצוע פרוצדורה שאינה דחופה, אך כמובן שאין לדחות פרוצדורה דחופה בגלל דרישה זו.
  • על בית החולים להקפיד על זכותו של המטופל למלווה, זכות המעוגנת בחוק זכויות החולה, ולהפעיל שיקול דעת ביחס לכניסה של מלווה שאינו עומד בתנאי התו הירוק, כגון אם הוא מפגין תסמיני מחלה. אין למנוע כניסה של מלווה כאשר הוא נדרש לסייע למטופל. בכל מקרה בו מסיבה כלשהי נמנעת כניסת מלווה יש להסביר זאת למטופל ולמלווה באופן פרטני, כנדרש בחוק.
  • יש לציין כי בתי החולים התבקשו על-ידי משרד הבריאות לצמצם כניסת מבקרים ולהגביל מס' המבקרים בו-זמנית למאושפז, בהתאם לשיקול דעתם.
  • יש לנקוט צעדים כדי למנוע התקהלות בכניסה לבית החולים, או עיכוב בזמן הכניסה לבית החולים.
  • ניתן להגביל כניסת מבקרים שאינם מטופלים או מלווים של מטופלים.
עוד צוין "ככל שמשתמשים במערך האבטחה לבקרת תו ירוק בכניסה לבית החולים, אין למאבטחים בבתי החולים סמכות פורמלית לדרוש תו ירוק, ויש לנהל את השיח עם הנכנסים באופן מושכל ורגיש".