קרן קיימת לישראל קוראת למבקרים ביערות להיזהר מהזחלים של עש תהלוכן האורן שנפוצים השנה בכמות רבה יחסית. מקק"ל נמסר כי בעת ביקור ביער, יש להימנע ממגע עם זחלי תהלוכן האורן הנושאים שערות צורבות ועם שרידי הקינים שלהם: "הזחלים עשויים להימצא על הגזעים ועל הקרקע, ושערותיהם הצורבות נמצאות גם בקינים המתפוררים שלהם העשויים קורים לבנים. אם מופיע גירוי בעור או בעיניים לאחר ביקור ביערות אורן, יש לפנות לרופא ולעדכנו בחשיפה לזחלי תהלוכן האורן". בקק"ל ציינו כי ביערות הבאים נצפו ריכוזים גבוהים של התהלוכן: פארק בריטניה, יער חורשים, יער בן שמן, יער הרקפות בכוכב יאיר, יערות גליל מערבי כרמל, יערות אזור נגב צפוני, יערות וחניוני נגב מערבי, יערות הגליל והגולן.
(גלעד כרמלי)