שרת האנרגיה קארין אלהרר אמרה שמשרדה מתכנן להתמקד בשנת 2022 בהתייעלות אנרגטית ובאנרגיות מתחדשות, ועל כן לא יעסוק בפיתוח הרחבת מאגרי הגז הטבעי. "בשנה הקרובה נתמקד בעתיד, בחשמל הירוק, בהתייעלות האנרגטית ובאנרגיות המתחדשות, ובזמן שנעשה את זה נשים בצד את העיסוק בהרחבת פיתוח הגז הטבעי, שהוא, כידוע, דלק מעבר", אמרה אלהרר בכנס אילת אילות לאנרגיות מתחדשות. "בשנה הקרובה משרד האנרגיה לא יאמץ את מסקנות דו"ח בחינת מדיניות הגז הטבעי ולא יצא להליך הרביעי למתן רישיונות לחיפושי גז טבעי".
(נעה פישר)