דוח ה-OECD על כלכלת ישראל מנתח בעיקר את שוק העבודה בארץ, אך גם סוקר היבטים נוספים. בדוח נכתב כי "ישראל נתפסת כמושחתת יותר מאשר הממוצע ב-OECD". כלכלני הארגון התייחסו במרומז גם למהפכה המשפטית וכתבו כי יש "צורך חיוני בעצמאות שיפוטים ואיזונים משפטיים" בכדי לאפשר למערכת להילחם בשחיתות ולייצר נורמות של יושרה ציבורית. ההמלצות הקונקרטיות של הארגון הן להגביר את הגישה למידע ציבורי, כלומר, להעמיק את חופש המידע, וכן לחייב את כל השרים, חברי הכנסת והשופטים להצהרות ניגודי עניינים.
(שלמה טייטלבאום ושחר אילן, כלכליסט)