המדינה השיבה לבג"ץ, המבקש לסגור את מחנה שדה תימן שבו מוחזקים חשודים מהרצועה שנתפסו במלחמה, כי "עד סוף החודש צפוי המתקן לחזור לייעודו המקורי - לשמש כמקום לשהייה זמנית קצרת טווח של כלואים לצורכי חקירה ומיון בלבד, בטרם העברתם למתקנים קבועים".