גורמים אמרו לתחנת הטלוויזיה הקטארית "אל-ג'זירה" כי הפגישה שהתקיימה בקהיר בין המתווכים למשלחת הישראלית "לא הביאה לחידוש מבחינת התקדמות לעבר הפסקת אש. המשלחת הישראלית הציעה שוב להחזיר מספר מוגבל של עקורים, בהדרגה, מדרום הרצועה לצפונה. ההצעה כוללת החזרה של לא יותר מ-60 אלף עקורים, 2,000 ביום, אחרי שבועיים מתחילת ההסכם. ישראל מתעקשת שהעקורים לא יחזרו לבתיהם ולאזורים שלהם אלא לאוהלים שהוקמו עבורם".
(ליאור בן ארי)