שר הפנים משה ארבל קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את תוכנית החומש לרשויות הדרוזית והצ'רקסיות. במכתב ששלח לרה"מ, כתב ארבל: "תוכנית החומש האחרונה ביחס ליישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, החלטת ממשלה מס' 716, הסתיימה בחודש דצמבר 2023, ומאז לא אושרה חדשה. בשל כך, מאז תחילת שנת 2024 נוצר קושי משמעותי להקצות משאבים ממשלתיים לקידום תוכניות חדשות או לשיווק מגרשים חדשים ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים".