המזח הצף שהקימה ארצות הברית מול חופי עזה, בקצה של פרוזדור נצרים, מושק הבוקר. החל ממחר המזח יהיה פעיל לטובת העברת סיוע הומניטרי דרך הים.
(יואב זיתון)