המוטציה הבריטית של נגיף הקורונה התפשטה לכל הפחות ל-60 מדינות בעולם. כך עולה מנתונים של ארגון הבריאות העולמי. לפי הנתונים, המוטציה הדרום-אפריקנית של הנגיף, מתפשטת באיטיות ביחס לזו הבריטית - והיא נמצאה ב-23 מדינות בעולם עד כה.

(AFP)