התרעות צבע אדום נוספות נשמעו ביישובים נירים ועין השלושה שבמועצה האזורית אשכול. התרעה נוספת נשמעה גם בנתיב העשרה שבחוף אשקלון

(ynet)