עקב מצעד הגאווה בחיפה, הכביש שמחבר בין שדרות מוריה לשדרות הנשיא ייסגר לתנועת רכבים לכיוון צפון בקטע שבין רחוב צפרירים ועד רחוב הספורט, בשעות 12:00-7:30. כמו כן, במהלך המצעד בשעות 13:00-12:00, ייסגר לשני הכיוונים הכביש שמחבר בין שדרות מוריה לשדרות הנשיא בקטע שבין רחוב צפרירים ועד שדרות הנשיא פינת התשבי. בזמן כניסת המצעד ל"גן האם", ייסגר לשני הכיוונים רחוב שדרות הנשיא, ממרכז הכרמל ועד התשבי. במידה ו"גן האם" יתמלא בזמן האירוע, ייסגר לתנועה רחוב שדרות הנשיא, ממרכז הכרמל ועד התשבי, בשעות 16:00-13:30. כמו כן, ייחסמו לתנועת רכבים כל הרחובות החוצים את מסלול המצעד.
(ynet)