מההסכמים הקואליציוניים בין יש עתיד ורע"מ שפורסמו עולה כי המפלגה בראשות מנסור עבאס תקבל תפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה וכן את תפקיד סגן יו"ר הכנסת. כמו כן, רע"מ תעמוד בראשות ועדת הפנים ובראשות ועדה שתוקם לענייני החברה הערבית. בנוסף צוין בהסכם עם רע"מ, כי "הצדדים מסכימים לפעול לאישור תוכנית חומש לצמצום פערים לחברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית והבדואית בהיקף של 30 מיליארד שקל עד תום שנת 2026, וזאת מבלי לפגוע בהחלטות ממשלה קודמות".
(מורן אזולאי)