2 צפייה בגלריה
נתניהו באולם בית המשפט
נתניהו באולם בית המשפט
נתניהו באולם בית המשפט בפתיחת משפטו
(צילום: עמית שאבי)
בית המשפט העליון קיבל היום (חמישי) באופן חלקי את ערעורם של הנאשמים בתיקי האלפים, והורה לפרקליטות למסור חלק מחומרי החקירה שהם ביקשו לידי ההגנה.
השופט יוסף אלרון הדגיש כי לחשדנות הנאשמים אין בסיס, אך בשל הרגישות הציבורית הוא בחן בפירוט את טענותיהם והורה לפרקליטות לאפשר למומחים מטעם העוררים לבצע פעולות לשחזור שיחות מחוקות במכשיר הטלפון של אילן ישועה במשרדי רשויות החקירה ובפיקוחן. כמו כן הנחה אלרון את הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים - רבקה פרידמן-פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם - לשוב ולעיין בחומרי "תיק 1000 הישן" על מנת לבחון אם יש לראות בחלקים ממנו חומר חקירה לעניין תיק 1000.
השופט אלרון מתח בהחלטתו ביקורת על הפער בין התמלול להקלטה של שיחתם של אור אלוביץ' והחוקרת שלו, אך דחה את בקשת סנגורי הזוג אלוביץ', ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, לחייב את הפרקליטות לעבור על כל התמלולים וההקלטות ולוודא שאין פערים נוספים. עם זאת הוא הורה לפרקליטות להעביר להגנה תיקונים נוספים אם יש כאלו.
"אין מחלוקת כי לעיתים נופלות שגיאות בתמלילים אלו בתום לב, ואין לזקוף שגיאות אלו לחובת רשויות התביעה", אמר השופט אלרון על ההקלטה שחשפה כי חוקרת המשטרה התייחסה במפורש לייצוג של אלוביץ' האב, דבר שלא הופיע בתמלול. "ואולם, לא ניתן להשלים עם האפשרות כי במקרים שבהם נודע לתביעה שתמלילים אשר נמסרו לנאשם אינם מדויקים, היא תימנע מלעדכנו בעניין. התנהלות מעין זו גובלת בהטעיית הנאשם, עלולה לפגוע בהגנתו, וודאי שאינה מתיישבת עם חובת ההגינות הכללית המוטלת על רשויות התביעה".
לאחר הגשת כתב האישום בתיקי האלפים בינואר 2020 העבירה הפרקליטות את חומרי החקירה לנאשמים כדי שיוכלו לגבש את קו ההגנה ולהגיש את המענה לעבירות המיוחסות להם בכתב האישום. לטענת הנאשמים - ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאול אלוביץ' ורעייתו איריס אלוביץ' ונוני מוזס - הפרקליטות לא העבירה להם מסמכים רבים הרלוונטיים להגנתם.
2 צפייה בגלריה
השופט יוסף אלרון
השופט יוסף אלרון
השופט יוסף אלרון
(צילום: גיל נחושתן)
בחודש שעבר קיבל בית המשפט המחוזי חלק מהטענות והורה על העברת מסמכים מסוימים לידי צוותי ההגנה, אך על חלק מהבקשות קבעו השופטים כי המסמכים לא מהווים "חומר חקירה", מפני שחלק מהחומרים מהווים "תרשומות פנימיות" אשר אין בהן כדי לסייע להגנת הנאשמים ואין צורך להעבירם. ארבעת הנאשמים ערערו על כך לבית המשפט העליון, והיום השופט אלרון קיבל חלק מהטענות.
השופט אלרון הדגיש שהוא גילה גמישות כלפי הנאשמים לאור הרגישות הציבורית של התיקים. "לעררים אשר במוקד החלטה זו נודעת רגישות ציבורית רבה, שאינה נובעת דווקא מהסוגיות המשפטיות המתעוררות בהם - כי אם מהחשדנות הרבה האופפת אותם. חשדנות זו באה לידי ביטוי אף בהתנהלות באי כוח הצדדים ובטענותיהם, אולם לא מצאתי כי יש לה יסוד", כתב השופט.
אלרון הוסיף: "מכל מקום, לנוכח רגישות ציבורית זו, מצאתי לנכון לדון בפירוט בטענות העוררים, באופן החורג מהנהוג במסגרת ערר על החלטה בבקשה למסירת חומרי חקירה, ואף נקטתי בגישה מרחיבה למדי באשר לפרשנות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי".

הפרקליטות: "טענות ההגנה לא התקבלו"

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "בית המשפט קיבל את רובן הגדול של טענות התביעה בעררים. מתוך 35 הפריטים שהתבקשו בערר על ידי סנגורי נתניהו - בית המשפט הורה להעביר לידיהם כחמישה בלבד. ערר סנגורי מוזס נדחה לחלוטין. גם לעניין קבלת טענותיהם הספורות של העוררים הדגיש בית משפט כי ננקטה גישה מרחיבה באשר לפרשנות סעיף החוק המחייב העברת חומרים להגנה.
"לאורך הדרך טענה ההגנה טענות שונות בדבר 'הסתרה שערורייתית של חומרי חקירה מטעם רשויות האכיפה. טענות אלה לא התקבלו בבית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.