קרובת המשפחה של בכיר חמאס שנעצרה בתל שבע בחשד לקיום קשר עם פעילי ארגון הטרור והזדהות עימו, תוך ביצוע הסתה ותמיכה במעשה טרור בישראל, היא אחותו של ראש הלשכה המדינית של חמאס איסמעיל הנייה.
(אילנה קוריאל)